หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งยาม  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามสังกัดสำนักปลัดอบต. ในวันที่ 14 กันยายน  2564  เวลา 09.00 - 12.00 น.   ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา  และจะประกาศผลสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 15 กันยายน  2564  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ย. 2564 เวลา 13.58 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 21 ท่าน