หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  
 

#การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
--องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้พิจารณาตามมาตรการของจังหวัดตาก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด
--ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 ในตำบลรวมไทยพัฒนา ยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง
--จึงมีมติ ให้เลื่อนการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมไทยเจริญ
#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทหารผ่านศึก
#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะดี
#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมไทยเสริมสุข
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ย. 2564 เวลา 16.19 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 47 ท่าน