หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.อบต.และนายก อบต.รวมไทยพัฒนา การเลือกตั้ง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.รวมไทยพัฒนา
ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
       ในกรณีที่เจ้าบ้านได้รับหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน หรือได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.รวมไทยพัฒนา ที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้ส่งถึงท่านหรือประกาศให้ทราบแล้วนั้น หากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในบ้านของท่านมีบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลในบ้านท่าน หรือบุคคลในบ้านของท่าน ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ท่านทำการแจ้งเพิ่มชื่อ หรือแจ้งถอนชื่อ กับนายทะเบียนอำเภอพบพระ ได้ตั้งแต่วันที่ตรวจพบ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยให้ทำเป็นแบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอพบพระ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอให้ท้ายนี้ หรือขอรับเอกสารแบบคำร้องได้ที่ ฝ่ายจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เจ้าบ้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบชื่อและยื่นเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อในทะเบียนบ้านของท่าน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา โทร 0-55806245 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2564 เวลา 15.24 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 36 ท่าน