หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566  
 

การลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สามารถลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2564 เวลา 15.01 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 38 ท่าน