หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
--องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลพบพระ สสอ.พบพระ. รพ.สต. รวมไทยพัฒนา 1 รพ.สต. รวมไทยพัฒนา 6
ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
--เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นแผนการออกให้บริการ ของตำบลรวมไทยพัฒนา
--จำนวนผู้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 99 ราย

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ย. 2564 เวลา 16.31 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 25 ท่าน