หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา จำนวน  7 ตำแหน่ง  8 อัตรา  ซึ่งตำแหน่งที่รับโอนย้าย เป็นสายงานผู้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)   จำนวน  1 อัตรา
2. ตำแหน่งนิติกร  (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ )  จำนวน  1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ) จำนวน  1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ) จำนวน  1 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน  1 อัตรา
6. ตำแหน่ง นายช่างโยธา  (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่ง เจ้าพันกงานธุรการ (ปฏิบัติการ/ขำนาญการ) จำนวน  1 อัตรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2565 เวลา 09.41 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 39 ท่าน