หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  
 

         ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา มีมติเมื่อคราวสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา  สมัยแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 -15 มิถุนายน มีกำหนด ไม่เกิน  15 วัน  
        จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 มีกำหนดไม่เกิน  15 วัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2565 เวลา 14.39 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 38 ท่าน