หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2565  
 

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
     องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาเรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ.2565 พร้อมลงมติของความเห็นชอบในที่ประชุม
     โดยนายกมณฑล สว่างนภาลัย นายก อบต.รวมไทยพัฒนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนา อบต.รวมไทยพัฒนา เข้าร่วมปนะชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2565 เวลา 16.21 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 104 ท่าน