หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้รวมใจไทย ปลูกพันธุ์ไม้เพื่อแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
 

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
บ้านรวมไทยพัฒนา 1 หมู่ 10 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

     องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้จัดโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้รวมใจไทย ปลูกพันธุ์ไม้เพื่อแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บ้านรวมไทยพัฒนา 1 หมู่ 10 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
     โดยนายมณฑล สว่างนภาลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เป็นประธานในพิธี พร้อมดัวยคณะผู้บริหาร ,ปลัด อบต. ,สมาชิก อบต. ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลรวมไทยพัฒนา ,เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.รวมไทยพัฒนา ,โครงการป่าซับน้ำคีรีราษฏร์ ,กองบังคับการควบคุมหน่อยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 14 ,ประชาชนและจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2565 เวลา 16.32 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 30 ท่าน