หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย  
 

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
     นายมณฑล  สว่างนภาลัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้มีการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
     พิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 60 ราย  ซึ่งวันนี้ นายมณฑล สว่างนภาลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้มอบเงินช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย จำนวน 60 ราย รวมงบประมาณช่วยเหลือครั้งนี้ 249,524 บาทถ้วน

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2565 เวลา 16.16 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 12 ท่าน