หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
โครงการอุปกรณ์กายภาพเก่าไปชีวิตใหม่มา  
 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565
     นายมณฑล สว่างนภาลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา มอบหมายให้นายประทวน แสงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา พร้อมด้วยนายหิรัญ ฉิมเสือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา หมู่ 6 และนางสาววรนุช ขวัญวารี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
     มอบรถเข็นนั่ง จำนวน 1 คัน และไม้ค้ำยัน จำนวน 1 คู่ ให้กับผู้ยืมอุปกรณ์ทางกายภาพ สำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ ณ บ้านรวมไทยพัฒนา 8 หมู่ 6 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2565 เวลา 16.14 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 15 ท่าน