หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ  
 

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
บ้านรวมไทยเสริมสุข หมู่ 11 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
     นายมณฑล สว่างนภาลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา มอบหมายให้นางสาวสุดารัตน์ เกื้อทวีกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา และผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้มอบสิ่งของและงบประมาณ 20,000 บาท จำนวน 1 หลัง บ้านรวมไทยเสริมสุข หมู่ 11 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2565 เวลา 16.17 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 14 ท่าน