หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
กิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 2565  
 

วันที่ 16 มิถุนายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 2565 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน องค์กร ต่างๆ ร่วมมือป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และเป็นการตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือการลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการกำจัดยุงลาย โดยการหยอดทรายเคลือบสารเคมี และเก็บขยะภาชนะที่เป็นเหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณรอบสำนักงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2565 เวลา 16.18 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 14 ท่าน