หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
สายงายผู้บริหาร
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ(นักบริหารงานสาธารณสุขฯระดับต้น) จำนวน  1 อัตรา
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอฌอย ยืนหรือจัดส่งเอกสารคำร้องขอโอน ที่ได้รับการยินยอมจากต้นสังกัดมายังองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5580-6245 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2565 เวลา 13.38 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 23 ท่าน