หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
ประชุมการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา  
 

ประชุมการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
     ประชุมการแข่งขันกีฬานำโดยนายคนธรรพ์ พรถวิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมีนายประทวน แสงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา  นางสาวชลธิรา สว่างรุ่งเรืองกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา นางสาวสุดารัตน์ เกื้อทวีกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา นายอุทัย มีหินกอง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุม
ประชุมการแข่งขันกีฬาเรื่อง
- โครงการเข้าค่ายฝึกสอนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
- การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาห้าชายแดนอำเภอแม่สอด
- การแข่งขันกีฬารวมไทยเกมส์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ณ สนามหญ้าเทียมเสริมสุขอารีน่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 15.00 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 62 ท่าน