หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
ซ่อมแซมถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร ม.11  
 

วันที่ 28 มิถุนายน 2565
          กองช่างใด้นำเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านรวมไทยพัฒนา 10 หมู่ 11 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 15.18 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 72 ท่าน