หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
ประชุมเตรียมจัดงานเทศกาลอะโวคาโด ประจำปี 2565  
 

วันที่  30 มิถุนายน  2565   เวลา  13.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
     นายมณฑล  สว่างนภาลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดเตรียมงานเทศกาลวันอะโวคาโด ขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2565  มีผู้เข้าร่วมประชุมการในครั้งนี้ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร  ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.รวมไทยพัฒนา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลรวมไทยพัฒนา
     ซึ่งมีมติให้มีการจัดงานวันเทศกาลอะโวคาโด ประจำปี  2565  ระหว่างวันที่ 28 – 30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ซึ่งในที่ประชุมได้มีการร่างหนดการและกิจกรรมต่างๆ มีการสรุปปัญหาและอุปสรรคในงานจัดงานเทศกาลวันอะโวคาโดประจำปี 2563 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรก เพื่อให้ที่ประชุมหาแนวทางแก้ไขและเตรียมความพร้อมในการจัดงาน พร้อมทั้งกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางในการจัดกรรมต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 2565 เวลา 16.15 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 48 ท่าน