หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
  
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้าง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้าง
1.ตำแหน่งที่รับสมัครและเลือกสรร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
     1.1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (ผู้มีคุณวุฒิ)  จำนวน  1 อัตรา
     1.1.2 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (ผู้มีคุณวุฒิ)   จำนวน  1 อัตรา
     1.1.3 ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ (ผู้มีคุณวุฒิ)   จำนวน  1 อัตรา
     1.1.4 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน  1 อัตรา
     1.1.5 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)    จำนวน  1 อัตรา
     1.1.6 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)  จำนวน  1 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป  2 ตำแหน่ง   4 อัตรา
    1.2.1 ตำแหน่งยาม         จำนวน     1    อัตรา
    1.2.2 ตำแหน่งคนงาน      จำนวน    3     อัตรา
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม - วันศุกร์ ที่ 22  กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  0-5580-6245 สำนักปลัดอบต

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ค. 2565 เวลา 09.44 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 551 ท่าน