หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
โครงการเข้าค่ายฝึกสอนกีฬา ประจำปี 2565  
 

โครงการเข้าค่ายฝึกสอนกีฬา ประจำปี 2565 ⚽️🏐🏀
ตั้งแต่วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
     องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้จัดโครงการเข้าค่ายฝึกสอนกีฬา ประจำปี 2565 โดยท่านนายกมณฑล สว่างนภาลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางสาวสุดารัตน์ เกื้อทวีกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริกหาร ,สมาชิกสภา อบต. ,ข้าราชการ ,พนักงาน และเยาวชนตำบลรวมไทยพฒนา เข้าร่วมโครงการ
     การฝึกสอนของโครงการเข้าค่ายฝึกสอนกีฬา โดยครูผู้ฝึกสอนจะให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาแต่ละชนิดในแต่ละฐาน ทั้งหมด 4 ฐาน 1.ฟุตบอล 2.เปตอง 3.วอลเลย์บอล 4.ตระกร้อ และจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับกลุ่มเยาวชนของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนตำบลรวมไทยพัฒนาได้เล่นกีฬา

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ค. 2565 เวลา 14.29 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 75 ท่าน