หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
การประชุมการจัดเตรียมงานเทศกาลวันอะโวคาโด ของ อบต.รวมไทยพัฒนา ประจำปี 2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 6 กรกฎาคม  2565 เวลา 09.00 น.
นายสมพงษ์  ฟุ้งทวีวงศ์  นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดเตรียมงานเทศกาลอะโวคาโด ของ อบต.รวมไทยพัฒนา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาพร้อมด้วยนายมณฑล  สว่างนภาลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา   นางเยาวเรศ  ทิฐธรรม  เกษตจังหวัดตาก  นางสาวจิตรา  ราชแก้ว  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก นายธนากร โปทิกำชัย ผู้อำนวยการศูนย์สงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดตาก(เกษตรที่สูง) นายวีระชัย ก้องพนไพรสณฑ์ กำนันตำบลรวมไทยพัฒนา นายธวัชชัย  คำแก้ว สาธารณสุขอำเภอพบพระ นายเจริญ ปัญญา  ผอ.รพสต.บ้านรวมไทยพัฒนา 6 นายวิชิต ศรีจันทร์ตรา ผอ.โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 นายเอกชัย เฟืองผึ้ง รองผอ.รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนรวมไทยพัฒนา4  ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานทหารฐานปฏิบัติการบ้านพะดี ฐานปฎิบัติการเจดีฐ์ขาว ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ตัวแทนเกษตรกร ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลอะโวคาโด ของ อบต.รวมไทยพัฒนา  ประจำปี 2565 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่  2  มีการหารือเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงาน การกำหนดราคา  มาตรการการรักษาความปลอดภัย ต่างๆ ในงานมีกิจกรรมทั้งการจำหน่วยผลอะโวคาโด ต้นพันธุ์อะโวคาโด วิชาการเกี่ยวกับอะโวคาโดทั้งการปลูก การดูแลรักษา การเยี่ยมชมสวนของเกษตรกร การแข่งขันกีฬา การแข่งขันประกวดต่าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.ค. 2565 เวลา 15.33 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 242 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X