หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
  
รายงานประจำปี2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำรายงายประจำปี 2564  ข้อมูลประกอบด้วน ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ และรายงานผล ด้านการเงินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2565 เวลา 10.46 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 47 ท่าน