หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่  29 สิงหาคม  2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เรื่องพิจารณา
1.ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2566 วาระ 2 (แปรญัตติ)
2.ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 วาระ 3( ลงมติ)
3. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รวมไทยพัฒนา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาขนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
4.ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทค่าราโอเกะ พ.ศ.2565
5. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเรื่องการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องให้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
6. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กับ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
7.ญัตติการขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
8. ญัตติการขอโอนงบประมาณ เพื่อนำมาตั้งเป็นรายการใหม่

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ส.ค. 2565 เวลา 10.49 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 179 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X