หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
  
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวารของราชการ พ.ศ.2540  
 

สำนักงานคณะกรรมการข้อมุลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวารของราชการ พ.ศ.2540  รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน
1.บทความเรื่อง เอกสารทำประชาคม
2.บทความเรื่อง ความเห็ยของพนักงานอัยการ
3.บทความเรื่อง ขอรายชื่อชาติพันธุ์
4.บทความเรื่อง ขอขัอมูลทะเบียนราษฎร
5.บทความเรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 13.46 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 105 ท่าน