หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
ประเมินผลการปฎิบัติงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

ประเมินผลการปฎิบัติงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันที่ 30 กันยายน 2565 การประเมินผลการปฎิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ซึ่งมีนายเฟื่องศักดิ์ เฟื่องวัฒนาพานิช ปลัด อบต.รวมไทยพัฒนา เป็นประธานกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2565 เวลา 16.21 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 74 ท่าน