หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565  
 

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
     สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้ากองต่างๆ เข้าร่วมประชุมโดยมีวาระการประชุมดังนี้
📌เรื่องพิจารณา
       - ญัตติการขอโอนงบประมาณ เพื่อนำมาตั้งรายการใหม่
  จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - จัดซื้อไมค์ประชุมไร้สาย จำนวน 3 ชุด
       - ญัตติการขอโอนงบประมาณ เพื่อนำมาตั้งรายการใหม่
  จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - จัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง
      โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้พิจารณาและได้ลงมติเป็นที่เรียบร้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2565 เวลา 16.09 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 43 ท่าน