หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
  
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาได้จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง31 มีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ ที่เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา จำนวน 2 กิจกรรมโครงการ
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง อย่างครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2566

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2566 เวลา 13.49 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 55 ท่าน