หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่  5 มกราคม  2566 ) เวลา 13.30 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรม ภายใต้โครงการคุณธรรม สร้างสังคมที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา จำนวน  40 คน เข้าร่วมฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายมณฑล สว่างนภาลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เป็นประธานในการประชุม และมีนางสาวณัฎฐิรา  คำน่าน หัวหน้าสำนักปลัด เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา รับทราบแนวทาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา มีคุณธรรมสุจริต อันเป็นหนึ่งในค่านิยมอันพึงประสงค์ 4 ประการขององค์กรคุณธรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 เม.ย. 2566 เวลา 15.37 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 48 ท่าน