หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 4/2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา  13.00 น. นายมณฑล  สว่างนภาลัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา มอบหมายให้  นายคนธรรพ์  พลถวิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา  เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัยและอุกภัยตั้งแต่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นมา ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายเฟื่องศักดิ์ เพื่องวัฒนาพานิช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา นางสาวธลธิรา  สว่างรุ่งเรืองกุล เลขานุการนายก อบต. นางสาวณัฎฐิรา  คำน่าน หัวหน้าสำนักปลัด  นายอำนาจ  ธิมาไชย ผู้อำนวยการกองช่าง  นางสาวศรีวรรณ จันทสุรคนธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและนายสิริพัฒน์  แซ่ว่าง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัยและอุทกภัยในครั้งนี้มีประชาชนยื่นขอรับความช่วยเหลือ จำนวน  60  ราย งบประมาณที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ทั้งสิ้น  249,524   บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 14.38 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 61 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X