หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
  
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน  4 บทความ
1. บทความเรื่อง ข้อมูลการรังวัดที่ดี
2. บทความเรื่อง อุทธรณ์ซ้ำ
3. บทความเรื่อง ขอแก้ไขรายการทะเบียนบ้าน
4. บทความเรื่อง ข้อมูลคำร้องขอออกหมายจับ
5. บทความเรื่อง ข้อมูลของสมาคม
เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2566 เวลา 15.39 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 17 ท่าน