หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำปี 2562   20 ก.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรวมไทยพัฒนา   16 ก.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งมีกิจกรรมฝึกอบรมชาว ICT ตัวน้อยเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   11 ก.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   จัดกิจกรรม 5 ส.   6 ก.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2562   2 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและช่วยเหลือตนเองจากสาธารณภัย   30 ส.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดขยะ ประจำปี 2562   29 ส.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   นายกอบต.รวมไทยพัฒนามอบนโยบายเรื่องกายจัดการขยะมูลฝอย ภายในศพด.รวมไทยเจริญ   27 ส.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   จิตอาสาเก็บขยะรอบหมู่บ้าน รวมไทยพัฒนา 7   27 ส.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ทัศนศึกษา ศพด.รวมไทยเจริญ   22 ส.ค. 2562 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24