หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม   โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ปล่อยปลา ปลูกป่า   20 ก.ค. 2563 288
ข่าวกิจกรรม   พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโีรคไข้เลือดออก ประจำปี2563 บ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ 4   21 พ.ค. 2563 227
ข่าวกิจกรรม   พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโีรคไข้เลือดออก ประจำปี2563 บ้านพะดี บ้านใหม่ลีซอ หมู่ที่ 2และบ้านรวมไทยพัฒนา 8 หมู่ที่ 6   21 พ.ค. 2563 198
ข่าวกิจกรรม   พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโีรคไข้เลือดออก ประจำปี2563 บ้านคีรีน้อย หมู่ที่ 1   21 พ.ค. 2563 214
ข่าวกิจกรรม   พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโีรคไข้เลือดออก ประจำปี2563   21 พ.ค. 2563 201
ข่าวกิจกรรม   กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา   23 มี.ค. 2563 207
ข่าวกิจกรรม   โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)   23 มี.ค. 2563 252
ข่าวกิจกรรม   วันท้องถิ่นไทย ประจำปี2563   19 มี.ค. 2563 200
ข่าวกิจกรรม   โครงการเข้าค่ายฝึกสอนกีฬา ประจำปี 2563   19 มี.ค. 2563 215
ข่าวกิจกรรม   โครงการซักซ้อมแผนระงับอัคคีภัยภายในหน่วยงานและให้ความรู้กับประชาชนตำบลรวมไทยพัฒนา   13 มี.ค. 2563 223
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 21