หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  4 ต.ค. 2565 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566  4 ต.ค. 2565 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพบพระ  3 ต.ค. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประเมินผลการปฎิบัติงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  30 ก.ย. 2565 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  30 ก.ย. 2565 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่เดินทางมาลงทะเบียนบัตรประชารัฐ  28 ก.ย. 2565 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  22 ก.ย. 2565 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2565  22 ก.ย. 2565 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ซ่อมแซมถนนเข้าที่พักสงฆ์ บ้านพะดี ม.2  21 ก.ย. 2565 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรวจสอบถนนเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซม  21 ก.ย. 2565 36
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 81