หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ   18 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   18 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   15 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   พิธีจุดธูปเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙   15 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   จัดการประชุมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562   15 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่2   15 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ   15 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    8 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับนักศึกษาโครงกรครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   7 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒   7 ต.ค. 2562 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14