หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๔ หมู่ 1-6  15 ม.ค. 2564 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid-๑๙)  11 ม.ค. 2564 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564  6 ม.ค. 2564 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔ หมู่ที่ 7-11  29 ธ.ค. 2563 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔ หมู่ที่ 1-6  29 ธ.ค. 2563 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย(ใหม่)  21 ธ.ค. 2563 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  3 ธ.ค. 2563 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชี รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564  26 พ.ย. 2563 130
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  25 พ.ย. 2563 150
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดประกาศ และที่ติดแผ่นป้าย หาเสียง ของผู้สมัคร รับเลือกตั้ง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และสมาชิกสภาองค์การบริหาร จังหวัดตาก  25 พ.ย. 2563 148
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 26