หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำและกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มน้ำ  4 พ.ย. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   วารสารประจำเดือน ตุลาคม 2564   2 พ.ย. 2564 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  1 พ.ย. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  7 ต.ค. 2564 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับลงทะเบียนและยื่นคำรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  7 ต.ค. 2564 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา  6 ต.ค. 2564 167
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา  6 ต.ค. 2564 225
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้กับศูนย์พักคอย CI วันห้วยน้ำเย็น  21 ก.ย. 2564 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ  21 ก.ย. 2564 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  13 ก.ย. 2564 62
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 34