หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560  9 มิ.ย. 2560 259
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560  8 มี.ค. 2560 336
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดเกณฑ์การใช้ส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  21 ธ.ค. 2559 442
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560  13 ธ.ค. 2559 508
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.รวมไทยพัฒนารับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561  1 พ.ย. 2559 473
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการปลูกต้นไม้ป่าต้นน้ำ " รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน"  11 ก.ค. 2559 736
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559  29 มิ.ย. 2559 676
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว   15 มิ.ย. 2559 545
ข่าวประชาสัมพันธ์   ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประกาศลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน  17 ก.พ. 2559 757
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีประจำปี2559  28 ม.ค. 2559 718
<< หน้าแรก...     50      51      52      53     (54)     55      56      57