หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
กิจการสภา อบต.ยกกระบัตร   ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร สมัยสามมัญ สมัยที่ 2   27 ก.ค. 2564 0
กิจการสภา อบต.ยกกระบัตร   ประกาศเชิญชวนประชาชนหรือผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสภา   27 ก.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   เข้าร่วมประชุมมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลวาเล่ย์   27 ก.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   27 ก.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   ออกสำรวจความเสียหายกรณีฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร   27 ก.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   มอบน้ำดื่มให้กับประชาชนบ้านมอเกอ หมู่ที่ 1 ตำบลวาเล่ย์    27 ก.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   การดำเนินการโครงการ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตาก   27 ก.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ย่านรี   แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนวทางการขับขี่อย่างปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร   27 ก.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ย่านรี   แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัยและความรู้เกี่ยวกับภัยแล้ง   27 ก.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ย่านรี   แผ่นพับประชาสัมพันธ์วาตภัยและการเอาตัวรอดจากวาตภัย   27 ก.ค. 2564 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,561