หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศมาครการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโีรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศยกเลิกกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่2019 ( COVID-19) [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศปิดทำการเรียนการสอนกรณีพิเศษ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ( COVID-19) [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 10