หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 168  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 66  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 20 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 110  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]  อ่าน : 154  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การเก็บขนกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2558 [ 10 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 91  
 
  (1)  
   

 
 
 

 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-806-245
เริ่มนับ วันที่ 8 มี.ค. 2556