หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ [ 29 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 29 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
การดำเนินการเพื่อจีดการความเสี่ยงการทุจริต [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)