หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศจริยธรรม [ 18 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้น ประจำปี2563 [ 1 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 94  
 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.รวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รณรงค์การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ส่งเสริมหน่วยงานบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 29 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 92  
 
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 29 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 86  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 29 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 81  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 110  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 113  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 109  
 
  (1)     2