หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
 
  ในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา มีถนนที่ใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ทุกหมู่
 
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำคลอง,ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 17 สาย
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 6 แห่ง
 
สระน้ำในหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 14 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง
 
บ่อบาดาล/บาดาลน้ำลึก จำนวน 11 แห่ง
 
ประปาภูเขา จำนวน 12 แห่ง
 
อ่างเก็บน้ำ จำนวน 4 แห่ง
 

ทรัพยากรดิน พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลรวมไทยพัฒนาอยู่ในเขตป่าสงวน แห่งชาติ ทำให้ราษฎรไม่สามารถมีเอกสารสิทธิในที่ดินได้ และพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบสลับกับเนินเขาที่มีความลาดชันต่ำ ซึ่งในบริเวณหุบเขาจะพบว่า เป็นดินลูกรังหรือหินก้อนใหญ่

ทรัพยากรป่าไม้ ตำบลรวมไทยพัฒนาเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ทางกองทัพบกได้จัดทำเป็นพื้นที่โครงการ 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนา เฉพาะพื้นที่อำเภอพบพระ และโครงการจัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ เป็นป่าประเภท ป่าเต็ง,รัง ป่าเบญจพรรณ ป่าแดง ไม้ที่พบ ส่วนใหญ่เป็นพวก ไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็ง และไม้กระยาเลย