หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
 
  สังคมประกอบไปด้วยกลุ่มชนที่หลากหลายเผ่าพันธุ์ ทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ โดยมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย แมกไม้
นานาชนิด
 
 
 
 
วัด จำนวน 3 แห่ง (หมู่ 6,7)
 
สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง (หมู่ 3,4,5)
 
โบสถ์/คริสตจักร จำนวน 5 แห่ง (หมู่ 5,7,9,10)
 

สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
  (หมู่ 9,10)

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
 
โรงเรียนประถมศึกษาและสาขา จำนวน 4 แห่ง
    (หมู่ 2,10,9,4) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา1,2,4, สาขาพะดี
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
    (หมู่ 2,8,11)
 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านคีรีน้อย จำนวน 1 แห่ง
 

ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่

ฐานปฏิบัติการทหาร จำนวน 3 แห่ง (หมู่ 2,4)

รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน