หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


นายชนะ แก้วพวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวสุดารัตน์ เกื้อทวีกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
กองคลัง
 


นางสาวจารุวรรณ บุญจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวณัฐพร วงศ์โสมนัสพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


นางสาวสุรีรัตน์ แสงราช
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ


นางสาวนาดาหลา พงศ์สิริบรรพต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาววีรภัทรา เจริญตกุลกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวปวีณา เจริญตกุลกิจ
คนงานทั่วไป