หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
กองการศึกษาฯ
 


นายอุทัย มีหินกอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวกันต์กวี เพชรคง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายจักรชัย เฮ่อเจริญชัย
นักวิชาการศึกษา


นางสาววัชรี แสนหาญชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู ) หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมไทยเสริมสุข


นายยุทธพล แซ่ท้าว
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู ) หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมไทยแจริญ


นางสาวช่อฟ้า อำพลรุ่งโรจน์
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู) หัวหน้าศูนย์


นางสาวขวัญนภา ทองสมัย
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย )หัวหน้าศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะดี