หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
กองสาธารณสุขฯ
 


นายนนทพัทธ์ องการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวกันต์กนิษฐ์ ทองนิโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปรียาพร สีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวศิริโสภา เชื้อแก้ว
คนงาน


นายธีรนันท์ รุ่งปรีชากุล
จ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถขยะ)


นายจงกั่ว แซ่ซ้ง
จ้างเหมาบริการ (เก็บขยะ)


นายแต๋ง แซ่ซ้ง
จ้างเหมาบริการ (เก็บขยะ)