หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล รวมไทยพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
   
   
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและอาคาร
   
จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
   
ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
   
การวางและจัดทำผังเมือง
   
การจัดให้มีระบบประปาที่สะอาดและทั่วถึงทุกหลังคาเรือน
 
 

   
    งานส่งเสริมอาชีพ
   
เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์
   
ฝึกอบรมอาชีพ
   
การพัฒนาอาชีพ
   
จัดหา / ก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน
   
จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชน
    งานสวัสดิการสังคม
   
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
    งานนันทนาการ
   
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
   
พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา
   
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย และกิจกรรม ด้านนันทนาการ
    การศึกษา
   
ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา
   
พัฒนาห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ชุมชน
   
พัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน ( ศพด.)
   
ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพ / สุขภาพพลานามัยทางการศึกษา
    การสาธารณสุข
   
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
   
การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี
    การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
   
ปรับปรุงและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-806-245
เริ่มนับ วันที่ 8 มี.ค. 2556