หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
   
   
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
   
จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
   
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
 
   
   
พัฒนาประสิทธิภาพบุคคล
   
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย
   
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
   
พัฒนารายได้
   
รองรับภารกิจถ่ายโอน ตาม พ.ร.บ.การกระจายอำนาจฯ
 
 
   
   
พัฒนาด้านอื่น ๆ
   
พัฒนาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-806-245
เริ่มนับ วันที่ 8 มี.ค. 2556