หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
 
 
ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกหมู่บ้านในตำบลรวมไทยพัฒนา มีไฟฟ้าใช้
 
ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ 4 จำนวน 5 หลังคาเรือน
 
หมู่ 5 จำนวน 5 หลังคาเรือน
 
หมู่ 8 จำนวน 2 หลังคาเรือน
 
หมู่ 10 จำนวน 2 หลังคาเรือน
 
การใช้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่ไปสร้างบ้าน ในที่ทำกิน บนพื้นที่สูงและห่างไกลจากเส้นทางสายหลัก
 

กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จำนวน 1 แห่ง

กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 2,3,4,6,7,8

กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 1-11

กลุ่มเยาวชน หมู่ที่ 1-11

กลุ่มหม่อนไหมบ้านรวมไทยพัฒนา หมู่ 3,4,5,6,7,10,11

กลุ่มเครื่องเงิน หมู่ 1

กลุ่มปักผ้าชาวเขา บ้านรวมไทยพัฒนา หมู่ 1,5,7,8,9,10,11

อาสาป้องกันหมู่บ้านพะดี (ปชด.) , (อพป.) หมู่ 3,4,6
 
 
 
 
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 17 แห่ง
 
โรงสี (ขนาดเล็ก) จำนวน 11 แห่ง
 
โรงดองผัก จำนวน 1 แห่ง
 
โรงสุราชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 

บริการโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 1 ตู้

วิทยุสื่อสาร จำนวน 2 แห่ง
  (ลูกข่าย 30 เครื่อง แม่ข่าย 1 เครื่อง )
 
 
 

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง

ประปาภูเขา จำนวน 12 แห่ง